Dr. PeelenStimuleringsprijs 2020

Voordrachten voor de Dr. PeelenCultuurprijs en 
Dr. PeelenStimuleringsprijs 2020 konden worden ingediend tot 1 oktober 2020. Het gemeentebestuur reikt de Dr. PeelenCultuurprijs 2020 uit medio eind maart begin april 2021 tijdens een speciaal evenement ter ere van deze prestigieuze prijzen. De exacte datum zal later bekend worden gemaakt.


Dr. PeelenStimuleringsprijs
De Dr. PeelenStimuleringsprijs is een initiatief dat is geboren uit de bestaande Dr. PeelenCultuurprijs maar een eigen dynamiek en bestaansrecht heeft. Het idee erachter is dat met deze prijs een stimulans wordt gegeven aan vernieuwend jong initiatief op het gebied van cultuur, kunst en/of muziek in de breedste zin van het woord. De Dr PeelenStimuleringsprijs staat open voor iedereen (persoon, instelling, groep, enz.) die recent gestart zijn met opvallende activiteiten op cultureel gebied in de gemeente Boxmeer. De winnaar ontvangt, naast een donderend applaus op de dag van de uitreiking, een geldbedrag van € 250,-.

Bekijk ook de Dr. PeelenCultuurprijs

Het gemeentebestuur reikt de Dr. PeelenCultuurprijs 2020 en Dr. PeelenStimuleringsprijs uit op de voorlopig vastgestelde datum zaterdag 16 januari 2021 tijdens een speciaal evenement ter ere van deze prestigieuze prijzen.