Informatie

Persoon, vereniging of instelling voordragen
Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling voordragen voor de Dr. PeelenStimuleringsprijs. Deze moet zich dan wel door een of meerdere in het oog springende culturele activiteiten of initiatieven in de gemeente Boxmeer hebben onderscheiden en vernieuwend zijn. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de voordrachten en stelt een lijst van genomineerden op. De selectie is gebaseerd op een inhoudelijke beoordeling, niet op het aantal uitgebrachte voordrachten op een kandidaat of organisatie.

Doe een voordracht
Inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen een voordracht doen aan de commissie. Vul daartoe een digitaal voordrachtformulier in via deze website op de pagina voordragen. Een voordracht dient te worden vergezeld van een korte motivatie, en mag voorzien worden van bijlagen.

De einddatum waarop voordrachten kunnen worden ingediend is 1 oktober 2020. Het gemeentebestuur reikt de Dr. PeelenCultuurprijs 2020 uit op de voorlopig vastgestelde datum zaterdag 16 januari 2021.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Dr. PeelenStimuleringsprijs kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie, dhr W. Bastiaanssen via info@drpeelen.nl.