Het gemeentebestuur reikt de Dr. PeelenCultuurprijs 2018 en Dr. PeelenStimuleringsprijs uit op zondag 9 september om 12.00 uur tijdens het festival LEKKER.UIT

Informatie

Persoon, vereniging of instelling voordragen
Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling voordragen voor de Dr. PeelenStimuleringsprijs. Deze moet zich dan wel door een of meerdere in het oog springende culturele activiteiten of initiatieven in de gemeente Boxmeer hebben onderscheiden en vernieuwend zijn. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de voordrachten en stelt een lijst van genomineerden op. De selectie is gebaseerd op een inhoudelijke beoordeling, niet op het aantal uitgebrachte voordrachten op een kandidaat of organisatie.

Doe een voordracht
Inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen een voordracht doen aan de commissie. Vul daartoe een digitaal voordrachtformulier in via deze website op de pagina voordragen. Een voordracht dient te worden vergezeld van een korte motivatie, en mag voorzien worden van bijlagen.

De einddatum waarop voordrachten kunnen worden ingediend is 1 juli 2018. De uitreiking van de Dr. PeelenStimuleringsprijs 2018 is op zondag 9 september tijdens het festival 'LEKKER.UIT'.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Dr. PeelenStimuleringsprijs 2018 kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie, dhr W. Bastiaanssen via info@drpeelen.nl.