Wie wá bewaart blik terug

Donderdag 03 september 2020
Wie wá bewaart wint de Dr. Peelen Stimulieringspries 2019

De Overloonse dialectgroep: Wie wá bewaart’ won vorig jaar de Dr Peelen stimuleringsprijs. Hoe kijken zij terug op de spannende avond waar de uitslag werd bekend gemaakt? En wat heeft deze prijs hen gebracht? Uiteraard geschreven in het mooie Lónse  dialect.
Zaoterdagaovend elf jannewarie van dit harstikke neeje jaor, um zeuve uur arriviere weej - de Lónse dialectvorsers - mit ’n haffel minse ien ’t Weijertheater ien Boxmaer. ’n Bitje zinnewaechtig natuurlek, want wie wet stón we drek wer mit laeg hând buute. 
Beej binnekòmst ien de Weijer kriêge we metiën ’n tas koffie ángebooje, ‘n bonbon mugge we zelf vatte en dè doen we ok, ge kent òns. Mit ’n bitje ’t gevuul  van ’t kan nie òp, nó dees royale geste van de gemaente, loëpe we efkes látter de theaterzaal binne. De 4e Hoedanigheid - ’n Boxmers muziekgezelschap - spult d’r duchtig òp los terwiel de zaal vol strómt mit minse die allemól ’t gevuul uutstraole dè ze al half gewònne hebbe.
De presentatrice van d’n aovend - Wieke Vrijhoef - löpt al wá zinnewaechtig hoëg gehakt òp en nier te traeje. Ur manier um waerm te draeie, dinke weej. As laeste kumt ’t voltallige college van Burgemaester en wethouwers binne ien de tot de nok gevulde theaterzaal en zetele zich ien de gereservierde stuûl. Ònze Lónse wethouwer göt mit zien witte krulle raecht vör meej zitte, waordör Wieke hiëlemól uut mien gezichtsveld verdwijnt en ik ’t de rest van d’n aovend vort mot doên mit d’n achterkânt van ’t gewiëte van Loën. Van elke genominierde club neme twië minse pláts òp de ânder gereservierde plátse. Ònze vertegewoordigers nevve de jònggezelle van de Metwôrst, die vör d’n hoofdpries gón. Weej zien genominierd vör de Stimulieringspries. 
Alle genominierde legge via film en interview uut wörum zeej dinke ien ánmerking te kòmme vör de fel begierde priês. Tussendör spult de 4e Hoedanigheid wereldse muziek um ’t hiële gebeure ’n internationaal tintje te gaeve. Boxmaer mòt toch òp ’n höger plan getild worre nou we same gaon mit Sin Tunnis en Cuuk.
Umdet d’r gen pauze is zitte weej d’n hiële aovend òp d’n druëge. Òns gevuul van ’t kan nie òp ebt al gaûw weg! De jònggezelle van de Metwôrst worre geregeld dör collega jònggezelle ien dezelfde blaûw kiele van verse schuumköp vörziên, dör òns mit jeloerse blikke nao gekeke.  
Gelukkig wört de gebruukeleke programmaòpbouw gehantierd. Dé wil zegge dé nor ‘ne climax toe wört gewerkt. Dé hoûwt ien det d’n Burgemaester as urste begint mit ’t bekend make van de Stimulieringspries. Dé is wor weej vör gekòmme zien...     
 D’n Burgemaester begint
De Overloonse dialectwerkgroep 'Wie Wá Bewaart', verzamelt, bewaart, bewaakt en houdt het Lóns dialect levend. Zo begint de voordracht voor deze nominatie en het omschrijft precies wat de werkgroep sinds de oprichting in 2004 doet. Online is er een website, waar je met één klik de taal kan wijzigen naar het Lóns. Een echte verzamelplaats waar men allerlei uitdrukkingen en zelfs hele woordenlijsten kan vinden. En offline was daar afgelopen herfst de eerst workshop "Overloons dialect spreken voor volwassenen' inclusief een mooi diploma voor de deelnemers. Maar de werkgroep geeft toe: ze weten ook niet alles van het Overloonse dialect. Iedere eerste woensdag van de maand wordt er van gedachten gewisseld met de koersballers, geboren en getogen Overloners van respectabele leeftijd. Zo wordt ook hun kennis verzameld en bewaard. Samengevat: De werkgroep houdt het Lóns dialect echt levend.
Ook anno 2020 hebben mensen nog niet het eeuwige leven en zou er langzaamaan veel kennis verloren kunnen gaan. Maar door te verzamelen, te bewaren, te bewaken en te doceren zorgt deze werkgroep dat er een stuk cultureel erfgoed toegankelijk blijft voor iedereen.
De winnaar van Dr. Peelen Stimuleringsprijs 2019 is: De Overloonse dialectwerkgroep 'Wie Wá Bewaart'.
En de rest is geschiedenis. Mit ‘ne symbolische cheque van € 250,00 òp zak gón weej òp Loën án, verwaachtend dé de fanfare òns beej ’t viaduct stöt òp te wâchte, mar helaas. Weej staoke dörum nog efkes án beej Effe um dizze pries te viere en d’n daorst die we ien Boxmaer hebbe òpgeloëpe te lesse. ‘t Was al laat toen we òp huus án ginge, nó natuurlek urst te hebbe afgeraekend, uuteraard uut aege tes, want daorvör zien die € 250,00 nie bedoeld. We zien mar wá gröts òp dees uutverkiêzing en verguld mit ‘t beejbehurende geldbedrag. Hiermit kunne weej ònze website www.wiewabewaart.nl vörluëpig ien de lucht hâlde en ‘t Lóns dialect bliêve uutdrage.

Om de cultuur te behouden is het, nu nog meer dan anders, essentieel om dit te blijven stimuleren in iedere denkbare vorm; zoals de Dr Peelen Cultuurprijs. Dus denk na over welk mooi initiatief er voor jou bovenuit steekt en nomineer hen eenvoudig vóór 1 oktober via de website www.drpeelen.nl

 

Nieuwsarchief