Genomineerden Dr. Peelenprijzen 2017 Aan wie de eer?

Dinsdag 18 juli 2017

Jaarlijks reikt de gemeente Boxmeer de Dr. Peelen Cultuurprijs uit aan die persoon of organisatie in de gemeente Boxmeer die zich door één of meer in het oog springende culturele activiteiten of initiatieven heeft onderscheiden.

Sinds 2015 reikt de gemeente Boxmeer ook een Dr. Peelen Stimuleringsprijs uit. Deze wordt toegekend aan een vernieuwend, veelbelovend cultureel initiatief.

Uit de voordrachten van dit jaar heeft de selectiecommissie vier genomineerden gekozen. Twee van de vier genomineerden vallen op zaterdag 9 september 2017 in de prijzen. De winnaar van de Dr. Peelen Cultuurprijs ontvangt € 750, -. De winnaar van de Dr. Peelen Stimuleringsprijs kan € 250, - bijschrijven op de bankrekening.

Genomineerden

John van Raaij
“Ik ben geen dichter, maar een woordenverzamelaar.” Dit typeert John van Raaij uit Boxmeer. Zijn woordenspelerijen lezend, blijkt dat deze persoon onmiskenbaar iemand is die met zijn dichterlijke proza treffend momenten weet te pakken die je laten nadenken, die je raken. Met weinig woorden weet John heel veel te zeggen en op te roepen. De wijze waarop John woorden ‘verzamelt’ en deze in de juiste context zet, maakt hem uniek en een inspiratiebron voor velen. http://clownsvuur.nl/


Team De Weijer
Vijf jaar terug zijn ze in het diepe gesprongen, niet wetende wat hen te wachten stond. Met een volwaardig team van vaste krachten en vele vrijwilligers is cultureel centrum De Weijer in Boxmeer op kracht en bruist het er van de activiteiten. De mensen uit de gemeente Boxmeer weten de weg te vinden naar de vele activiteiten voor jong en oud. Tevens herbergt De Weijer als vanouds veel bewoners die er hun (culturele) activiteiten kunnen ontplooien. Ambitie, vernieuwing en groei zijn drie toepasselijke kernwoorden. Mede door de getoonde professionaliteit draagt De Weijer bij aan de leefbaarheid binnen de gemeenschap. http://www.deweijer.nl/


Henk van Os, initiatiefnemer Kunstroute Holthees-Smakt
Na intensief overleg is er voor gekozen ‘de organisatie van de kunstroute’ met als voorzitter en initiatiefnemer Henk van Os uit Holthees te nomineren. De tweejaarlijkse kunstroute door Holthees en Smakt is toegankelijk voor een breed publiek en wordt gedragen door vele inwoners en vrijwilligers. Door kunst onder te brengen op idyllische buitenlocaties en door een educatief tintje voor de jeugd worden bewoners volledig betrokken bij de kunstroute. Het initiatief is van grote culturele waarde van de gemeente Boxmeer.
http://www.mariakapel.nl/index.php?page=kunstroute-2

Werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen in de gemeente Boxmeer in WO II
De leden van deze werkgroep hebben vele uren gestoken in het verzamelen van gegevens rondom de vliegtuigcrashes en noodlandingen in de gemeente Boxmeer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het documenteren van de crashes en noodlandingen gaat niet alleen over de feiten, maar meer nog over de achterliggende verhalen. Door de technische aspecten van de crashes te verbinden met de verhalen, heeft de werkgroep er voor gezorgd dat dit stukje uit de Tweede Wereldoorlog toegankelijk is geworden voor jong en oud.

www.nepomukboxmeer.nl/nieuws/06-03-2017-vliegtuigcrashes-en-noodlandingen-in-de-gemeente-boxmeer-/

Uitreiking cultuurprijzen
De bekendmaking van de prijswinnaars van de Dr. Peelen Stimuleringsprijs en de Dr. Peelen Cultuurprijs gebeurt op zaterdag 9 september om 12 uur in de theaterzaal van Cultureel Centrum De Weijer in Boxmeer. De uitreiking maakt deel uit van het culturele event Lekker.Uit en het Food Truck Festival, georganiseerd door De Weijer. U bent van harte welkom bij de uitreiking van de gemeentelijke cultuurprijzen aanwezig te zijn.

 

Nieuwsarchief