Filmhuis: 'Niet durven dromen van een nominatie!'

Vrijdag 31 augustus 2018

Het filmhuis van de Weijer is één van de genomineerden voor de Dr Peelen cultuurprijs. De organisatie bestaat uit een club enthousiaste vrijwilligers; Jan de Jong, Louise Franse, Marlou van Doren en Jeanne Rijniers. Dit op initiatief van Piet van Laarhoven en wijlen Cal Peters. Zij programmeren 12 films per jaar, daarnaast is er een docu zondag gerealiseerd, een buitenfilm en een kinderfilm. Het doel is de arthousefilm meer verdiende aandacht te geven en het programma aan een breder publiek te kunnen vertonen.

Hoe is het Filmhuis ontstaan?
Heel spontaan! We waren met een club vrienden en we bespraken mooie, goede films die uitdagen tot een gesprek, bezinning en die van culturele waarde zijn. Waarom kan dat niet in Boxmeer dachten wij? We zijn rond gaan vragen bij onze vrienden en kennissen en kregen 165 enthousiaste reacties terug van de 185. Er was dus zeker behoefte aan een Filmhuis. We hebben een gemiddelde bezetting van 140 stoelen en dat is erg hoog. Ook nieuwe initiatieven zoals het wielercafé met wielerfilm werden door 400 mensen met enthousiasme ontvangen. Afgelopen weekend was de gratis buitenfilm, het was een gezellige sfeer, koud maar zeer sfeervol.

Genomineerd worden voor de Dr Peelen Cultuurprijs was dit iets wat jullie hadden verwacht?
Voor mij was het een grote verrassing te horen dat we als filmhuis genomineerd zijn. Natuurlijk hoop je wel dat onze club wordt opgemerkt, dat we veel bezoekers krijgen, maar een nominatie.... Dat hadden we niet durven dromen. We verwachten dat het vanuit onze filmgasten komt en waarderen het enorm dat zij hun positieve ervaring willen delen.

Hoe belangrijk is cultuur voor jullie?
Cultuur is heel belangrijk, het geeft andere inzichten en het is zonder meer een verrijking. Musea, exposities, muziek, theater en films is onze gedeelde passie.

Hoe lastig wordt het om jullie op 9 september in 4 minuten te presenteren?
We hebben al een leuk idee, waarop we ons op gepaste wijze kunnen presenteren als filmhuis.
We hopen dat het inspireert.

Hoe zou het zijn om te winnen?
Dat zou super mooi zijn. Het is altijd mooi om een stukje waardering terug te krijgen van waar je mee bezig bent. Het is de kers op de taart. En het is natuurlijk altijd mooi dat er een leuk geldprijsje aan hangt. Maar de concurrentie is groot!

Wat zouden jullie met de geldprijs doen?
Het zou voor ons een grote waardering zijn om te winnen voor de activiteiten die we tot nu toe tot stand gebracht hebben en een grote stimulans om hiermee door te gaan. Met de geldprijs zouden we onze activiteiten nog verder willen ontplooien en uitdragen naar een nog breder publiek. Ik denk hierbij aan het nog meer betrekken van de categorie middelbare scholieren, waarbij de diverse films een belangrijke bijdrage kunnen geven aan hun geestelijke en lichamelijke ontplooiing.

Wat vind je van het initiatief van de dr Peelen prijs?
Het is een mooi initiatief, de nominaties komen vanuit de bewoners van gemeente Boxmeer. Op deze manier worden ook mensen , die op enerlei manier iets neerzetten op cultureel vlak, in het zonnetje gezet. In ieder geval zou iedereen ons programma moeten bekijken. We hebben dit jaar weer fantastische films uitgezocht.

Wat zou iedereen nog van jou/ jullie moeten weten?
Wat iedereen zou moeten weten van ons is dat wij d.m.v onze films een warm hart toedragen aan de maatschappij, maar met name dat er hierdoor een wereld gecreëerd wordt waarin door reflectie, nabeschouwing en bezinning men in de dialoog na de film nader tot elkaar komt. En dat we Wieke Vrijhoef heel dankbaar zijn voor har fantastische begeleiding! Komen jullie allemaal zondag 9 september naar de Weijer?